top of page

Privacybeleid

M Projecten BV, gevestigd aan Industrieweg 12, 2995 BE  Heerjansdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:


https://www.mprojecten.nl
Industrieweg 12
2995 BE  Heerjansdam
+31621901098
Marcelle Monshouwer is de Functionaris Gegevensbescherming van M Projecten BV zij is te bereiken via marcelle@mprojecten.nl.#


Persoonsgegevens die wij verwerken:


M Projecten BV verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:


Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via marcelle@mprojecten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:


M Projecten BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- M Projecten BV analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aan
bod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 


Geautomatiseerde besluitvorming:


M Projecten BV neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van M Projecten BV) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:


M Projecten BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 


Delen van persoonsgegevens met derden:


M Projecten BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:


M Projecten BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

bottom of page